Dlaczego warto czytać dzieciom?
Stop cyberprzemocy!!!
10 porad dla rodziców
Bezpieczeństwo dzieci online
www.dzieckowsieci.pl

 

Punkt Przedszkolny 3-4-latki
5-6-latki
Klasa I
Klasa II

Klasa III
Przyroda Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Język polski Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Matematyka Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Język angielski Klasa I
Klasa II
Klasa III
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Historia Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Zajęcia komputerowe Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Zajęcia techniczne Klasa IV
Klasa V
Klasa VI
Muzyka  
Plastyka  
Religia  
Wychowanie fizyczne  

www.men.gov.pl 

www.kuratorium.waw.pl 

www.oke.waw.pl 

www.cke.edu.pl 

Program „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2015/2016

 OWOCE W SZKOLEAgencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 10 września 2013 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole", które określa zasady realizacji programu w roku szkolnym 2015/2016.

WAŻNE

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas 0– III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Szkoła podstawowa zainteresowana udziałem w programie„Owoce w szkole” w I semestrze roku szkolnego 2015/2016, powinna złożyć we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę szkoły Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego:

lub

Szkoły podstawowe uczestniczące w programie „Owoce w szkole” zobowiązane są prowadzić Ewidencję dostarczonych i udostępnionych owoców i warzyw do szkoły podstawowej na formularzu VA stanowiącym załącznik do „Warunków”.

Dostawca zainteresowany udziałem w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2015/20146 który:

 • nie uczestniczył w programie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 jako zatwierdzony dostawca - powinien złożyć we właściwym miejscowo ze względu na siedzibę dostawcy Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego Wniosek o zatwierdzenie do uczestnictwa w programie „Owoce w szkole”
 • uczestniczył w programie w roku szkolnym 2011/2012,2012/2013, 2014/2014 jako zatwierdzony dostawca – nie musi ubiegać się o zatwierdzenie na rok szkolny 2014/2015, gdyż przyznane zatwierdzenie jest nadal ważne.

Warunki uczestnictwa w programie „Owoce w szkole” w roku szkolnym 2015/2016

PROGRAM MLEKO W SZKOLECelem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.


Program „Mleko w szkole" jest finansowany z trzech źródeł:

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Mleko w szkole” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu "Mleko w szkole". Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia.

W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”.

Od początku realizacji programu „Mleko w szkole” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka.

OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM GRABIU

Jeżeli pragną Państwo zapewnić swemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań w miłej, serdecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej to jesteśmy Szkołą, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.

NASZYMI GŁÓWNYMI ATUTAMI SĄ:

wysoki poziom nauczania;
- dobre i bardzo dobre wyniki na sprawdzianach zewnętrznych po klasie VI- wyższe od średniej gminy, powiatu i kraju;
- wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach: historycznym, matematycznym, plastycznym, anglojęzycznym;
- laureaci Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
-laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego i Przyrodniczego „Albus”
- czołowe miejsca w konkursach przyrodniczych na szczeblu wojewódzkim;
- sportowe sukcesy na szczeblu gminnym i powiatowym; - liczne osiągnięcia w konkursach piosenek i recytatorskich na szczeblu gminnym i rejonowym;
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
- bezpieczna, miła, rodzinna atmosfera;
- czynny udział rodziców w życiu szkoły;
- szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych dopasowany do potrzeb dzieci i rodziców;
- integracja ze środowiskiem poprzez organizację imprez środowiskowych i gminnych;
- prężnie działające organizacje szkolne - możesz uczestniczyć i sam  podejmować działania na rzecz koleżanek i kolegów;
- dożywianie  dzieci szkolnych i przedszkolnych-obiady;
- opieka nad dziećmi dojeżdżającymi;
- zapewniamy w szkole bezpłatne mleko, owoce i warzywa w szkole;
- możesz zostać redaktorem gazetki szkolnej „Szkolne wieści”;
- atrakcyjne miejsce zabaw dla najmłodszych uczniów urządzone w ramach rządowego programu Radosna Szkoła;
- możliwość korzystania z kolorowego placu zabaw;
- zajęcia w pracowni komputerowej;
- możliwość korzystania z Internetu;
- udział w projektach unijnych
- życzliwość kompetentnych i doświadczonych nauczycieli;
- udział w atrakcyjnych wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom środowiska i szkoła jest otwarta
także popołudniami:

 Aerobik dla dorosłych 

Taniec nowoczesny 

 Inne zajęcia sportowe np. tenis stołowy dla dorosłych.

AKADEMIA SMYKA

Od 2012r w naszej szkole funkcjonuje Punkt Przedszkolny "Akademia Smyka". Zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych: 3-4 -latków oraz 5-6-latków. Dzieci oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają zajęcia z logopedii, języka angielskiego, rytmiki. Godziny otwarcia Punktu Przedszkolnego: 7.00-16.00.

OFERUJEMY różnorodne koła zainteresowań:

- matematyczne „ Klub Młodego Matematyka”;

- lekcje twórczości;

- gry i zabawy ruchowe;

- języka angielskiego;

- przyrodnicze "RYś"

- muzyczno- taneczne;

- dziennikarskie i informatyczno – redakcyjne;

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna;

- zajęcia świetlicowe;

gimnastykę korekcyjną;

- zajęcia rytmiczne w klasach 0-III;

- pomoc uczniom z trudnościami w nauce;

- mało liczne klasy, pozwalające nauczycielowi na indywidualne podejście do dziecka;

- szereg nowoczesnych środków dydaktycznych.

Tradycją szkoły jest organizowanie wielu wycieczek, wyjazdów i wysoki poziom artystyczny uroczystości i imprez szkolnych będących ważnym elementem naszej pracy dydaktyczno -wychowawczej.

Organizujemy cykliczne imprezy szkolne:                                                                    

 • Święto pieczonego Ziemniaka
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Choinka Szkolna
 • Wigilia Szkolna
 • Korowód Ostatkowy
 • Festiwal Piosenki Harcersko-Turystycznej
 • Dzień Ziemi
 • Konkursy przedmiotowe, olimpiady i turnieje 
 • Wycieczki i rajdy
 • Zielone szkoły
 • Liczne imprezy okolicznościowe.

Organizacje szkolne

W szkole działają organizacje szkolne: LOP, SKO, PCK, SU

     Szkoła  w Nowym Grabiu jest miejscem nauki dla rosnącego młodego pokolenia, ale również łączy pokolenia poprzez możliwość tworzenia i współuczestnictwa  we wspaniałych uroczystościach szkolnych. Zaangażowanie nauczycieli, uczniów i rodziców w liczne projekty tworzy miły mikroklimat szkoły i przemiłą atmosferę.

ZAPRASZAMY!!!