Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowym Grabiu funkcjonuje od 1 września 2012r. Powstał w ramach projektu pn. "Akademia Smyka" nr POKL.09.01.01-14-149/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Realizacja projektu została zakończona 30 czerwca 2014r. Dzięki przychylności władz Miasta i Gminy Gąbin Punkt Przedszkolny nadal funkcjonuje i cieszy się dużym zainteresowaniem.

GALERIA ZDJĘĆ

Grupa 3-4-latków

  1. Barbara Świątkowska
  2.  Katarzyna Wasielewska
  3. Barbara Świątkowska

Grupa 5-6 latków

  1. Aleksandra Szczepaniak
  2. Anna Wróbel
  3. Agata Chyra

Lp.

IMPREZA

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1.

Po wakacjach się witamy i zabawy zaczynamy – uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Wrzesień

Nauczycielki

wszystkich grup

2.

W dzień ZIEMNIAKA każdy to wie, bawi się z nami, kto tylko chce – Piknik Pieczonego Ziemniaka

Wrzesień

Nauczycielki wszystkich grup

3.

Kobiety sto lat śpiewają, bo panowie święto mają – święto chłopców

Wrzesień

Nauczycielki grup

4.

Sto kwiatów, sto rysunków składamy w podarunku – uroczystość z okazji Dnia Edukacji

Październik

Nauczycielka

grupy starszych przedszkolaków

5.

W andrzejkowy wieczór wróżb 
wosk się sączy poprzez klucz 
– Wieczór Andrzejkowy

Listopad

Nauczycielki

wszystkich grup

6.

Gwiazdorku, Gwiazdorku, co masz w tym worku – Mikołajki

Grudzień

Nauczycielki

wszystkich grup

7.

Kolędy śpiewajmy, rodzinne święto wysławiajmy – jasełka

Grudzień

Nauczycielki

wszystkich grup

8.

Cała nasza gromadka kocha babcię i dziadka  - Dzień Babci i Dziadka

Styczeń

Nauczycielka

grupy młodszych

przedszkolaków

9.

„Dziś w przedszkolu śpiew i tańce, tańczą różne przebierańce”- bal karnawałowy

Styczeń

Nauczycielki

wszystkich grup

10.

Czekajcie cierpliwie, stańcie dookoła dziś Święty Mikołaj przyjdzie do przedszkola. -choinka i spotkanie z Mikołajem

Luty

Nauczycielki

 grup

11.

Wszystkiego dobrego w dniu Świętego Walentego - uroczystość walentynkowa

Luty

Nauczycielki

wszystkich grup

12.

Wiwat kobiety! – święto dziewczynek

Marzec

Nauczycielki

wszystkich grup

13.

Przychodź Wiosno upragniona, piękna, ciepła, wymarzona - pożegnanie zimy i powitanie wiosny

Marzec

Nauczycielki

wszystkich grup

14.

Zdrowie to mój przyjaciel - Światowy Dzień Zdrowia

Kwiecień

Nauczycielki

wszystkich  grup

15.

Nie martw się Ziemio mówią dziś dzieci – słonko nad Tobą wciąż jasno świeci – Światowy Dzień Ziemi

Kwiecień

Nauczycielki

wszystkich grup

16.

Dzisiaj te kwiatki powiedzą same jak bardzo kocham tatę i mamę – Piknik rodzinny

Maj

Nauczycielki

wszystkich  grup

17.

Chłopcy, dziewczynki świętujmy wraz, dzień dziecka do zabaw zaprasza nas – Dzień Dziecka

Czerwiec

Nauczycielki

 wszystkich grup

18.

Już rozstania nadszedł czas – uroczyste pożegnanie przedszkola

Czerwiec

Nauczycielki

wszystkich grup

 

HARMONOGRAM WYCIECZEK I SPACERÓW PRZEDSZKOLNYCH 

L.p.

Miejsce

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ

1.

Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie – poznanie sposobów bezpiecznego poruszania się po drogach.

nauczycielki

2.

-  „Nasze przedszkole”- zapoznanie dzieci z lokalizacją przedszkolnych pomieszczeń: stołówka, gabinet Pani dyrektor, sale innych dzieci, sala gimnastyczna, łazienki.

nauczycielki

3.

„Przedszkolny ogród”- omówienie zasad i sposobu bezpiecznego korzystania ze sprzętu do zabaw.

nauczycielki

PAŹDZIERNIK

4.

 Wycieczka do pobliskiego lasu – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

nauczycielki

5.

„Jesień w przedszkolnym ogrodzie”- zdobywanie wiadomości drogą obserwacji. Poprawne nazywanie kolorów nazbieranych liści.

nauczycielki

6.  Wyjazd do Szkoły Muzycznej na spektakl pt. „ Przygody kota Filemona” nauczycielka grupy starszych przedszkolaków

LISTOPAD

7.

Wyjazd do Centrum Kopernika i na Stadion Narodowy w Warszawie.

nauczycielka grupy starszych przedszkolaków

8.

„Osiedle późną jesienią”- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.

nauczycielki

GRUDZIEŃ

9.

Wyjazd na plac zabaw „Wesoła Ciuchcia” w Płocku

nauczycielki

10.

Wyjazd do Biblioteki „Chotomek” w Płocku 

nauczycielki

STYCZEŃ

11.

Zimowe zabawy na śniegu- lepienie bałwana

nauczycielki

12.

„Zimowy spacer”- spacer na skwerek. Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą.

nauczycielki

LUTY

13.

Dokarmianie ptaków zimą – wycieczki do ogrodu przedszkolnego.

nauczycielki

14.

„Zabawy na śniegu”- wyjście do ogrodu przedszkolnego. Lepienie bałwana. Zwrócenie uwagi na ochronę ciała przed chłodem i mrozem. Zachowanie bezpieczeństwa podczas rzucania się śnieżkami i chodzenia po śniegu.

nauczycielki

15.

Wycieczka do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl pt. „Calineczka”

nauczycielki

MARZEC

16.

„Marzanna”- wyjście do ogrodu przedszkolnego w celu pożegnania kukły - symbolu odchodzącej zimy.

nauczycielki

17.

„Szukamy wiosny” – wycieczka  w celu poszukiwania oznak budzącej się do życia wiosny.

nauczycielki

18.

Wyjazd do Teatru Dramatycznego w Płocku

nauczycielki

KWIECIEŃ

19.

„Wiosna łące”- wycieczka. Obserwacja roślinności i owadów.

nauczycielki

20.

Wyjazd do kina Przedwiośnie

nauczycielki

21.

Wyjazd do Ośrodka Zdrowia „Eskulap” w Dobrzykowie

nauczycielki

MAJ

22.

Wyjście do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzykowie.

nauczycielki

23.

Wyjazd na Komisariat Policji w Gąbinie.

nauczycielki

24.

Wyjazd do Urzędu Miasta i Gminy Gąbin oraz Biblioteki

Miejsko-Gminnej w Gąbinie

nauczycielki

CZERWIEC

25.

Wyjazd na plac zabaw „Wesoła Ciuchcia” w Płocku z okazji Dnia Dziecka

nauczycielki

26.

Wyjazd do Ogrodu Zoologicznego w Płocku

nauczycielki

27.

Wyjazd do Jura Parku w  Solcu Kujawskim

nauczycielki

Szczegółowe zasady organizacji
i działania Punktu Przedszkolnego Załącznik do Uchwały Nr 153/XXIV/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 12 września 2012r.

Program Wychowawczy

Program Profilaktyki

Koncepcja Pracy

   

700–830

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, oglądanie bajek na dvd.

830–900

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

Prace porządkowe w sali.

900–915

Ćwiczenia poranne.

915 –925

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

920–945

Śniadanie. Zwracanie na kulturalne spożywanie posiłku.

945–950

Przygotowania do zajęć.

950–1035

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania  przedszkolnego.

1035–1045

Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe.

1045–1145

Pobyt w ogrodzie lub sali gimnastycznej – zabawy i gry ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne. Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne. Wycieczki, spacery.

1145–1155

Powrót z ogrodu lub sali gimnastycznej. W szatni czynności samoobsługowe. W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

1155–1230

Obiad.

1230-1300

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na świeżym powietrzu. Zabawy ze śpiewem, działalność plastyczne. Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne.

1300-1330

Indywidualna praca z dzieckiem i zespołowa w zależności od potrzeb.

1330–1600

Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub  na powietrzu. Kontakty indywidualne z rodzicami. Prace porządkowe w sali.

W zależności od pory roku – zabawy dowolne w ogrodzie.

Rozchodzenie się dzieci.