Rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników do klasy IV

Język polski- "Między nami"- podręcznik 4, autorzy: A Łuczak, A. Murdzek, wyd. GWO + 2 zeszyty ćwiczeń cz.1 i 2

Matematyka- "Matematyka z plusem" - podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, wyd. GWO + 2 zeszyty ćwiczeń: Arytmetyka i Geometria

Przyroda-"Na tropach przyrody" - podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej, autorzy: M. Braun, W. Grajkowski, M. więckowski, wyd. Nowa Era

Historia-" Historia i społeczeństwo - Wehikuł czasu", autor: T. Małkowski, wyd. GWO + zeszyt ćwiczeń

Język angielski- "Steps Forward" Student's Book1. Podręcznik z repetytorium, autorzy: S. Wheeldon, T. Falla, Paul A. Davies, P. Shipton, wyd. Oxford + zeszyt ćwiczeń

Zajęcia techniczne-"Jak to działa?" - podręcznik do zajęć technicznych dla klasy czwartej szkoły podstawowej, autorzy: L. Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa Era

Zajęcia komputerowe-"Lubię to!" - podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, autor: M. Kęska, wyd. Nowa Era

Religia- "Wierzę w Boga Ojca" - podręcznik i ćwiczenie, autor: A. Krasiński, wyd. Płocki Instytut Wydawniczy

Plastyka-" Do dzieła!" - podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej, autorzy: J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era

Muzyka – "I gra muzyka" - podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej, autorzy: M. Gromek, G. Kilbach, wyd. Nowa Era

Podręczniki zostały zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN