Szczegółowe zasady organizacji
i działania Punktu Przedszkolnego Załącznik do Uchwały Nr 153/XXIV/2012 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 12 września 2012r.