Rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników do klasy V

Język polski- "Między nami"- podręcznik 5, autorzy: A Łuczak, A. Murdzek, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe + 2 zeszyty ćwiczeń cz.1 i 2

Matematyka- "MATEMATYKA  5" – podręcznik + zeszyty ćwiczeń: część 1 i 2 – autorzy: M. Dobrowolska, M. Karpiński, M. Jucewicz, P. Zarzycki,  wyd.: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Przyroda- "Na tropach przyrody" - podręcznik ćwiczenia, autorzy: B. Dziedzic, wyd. Nowa Era

Historia- "Historia i społeczeństwo. Wehikuł czasu" - podręcznik i zeszyt ćwiczeń, autor: T. Małkowski, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Język angielski-  "Steps Forward 2"  Podręcznik  i zeszyt ćwiczeń, autorzy:  T. Falla, Paul A. Davies, S. Wheeldoń wyd. Oxford

Zajęcia komputerowe- "Lubię to!" - podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej, autor: M. Kęska, wyd. Nowa Era

Zajęcia techniczne- "Jak to działa?" - podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej, autorzy: L. Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa Era

Religia- "Ufam Synowi Bożemu" – podręcznik + ćwiczenie, red. A. Krasiński, wyd. Płocki Instytut Wydawniczy

Muzyka- "I gra muzyka" - podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej, autorzy: M. Gromek, G. Kilbach, wyd. Nowa Era

Plastyka- " Do dzieła!" - podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej, autorzy: J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era

Podręczniki zostały zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN