Rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników do klasy III

Edukacja zintegrowana – NASZA SZKOŁA, autorzy: Maria Lorek, Monika Zatorska

Matematyka - "NASZA SZKOŁA"  autor: Agata Ludwa

„ĆWICZENIA Z POMYSŁEM” - wyd. WSiP

Język angielski – YOUNG TREETOPS 3 – wyd. Oxford autorzy: Sarah Howell. Lisa Kester -Dodgson

Religia Podręcznik i ćwiczenie „Przyjmujemy Pana Jezusa” red. A. Krasiński, WYDAWNICTWO Płocki Instytut Wydawniczy

Podręczniki zostały zakupione przez szkołę w ramach dotacji MEN