Życie człowieka wypełnione jest różnymi formami aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna była, jest i będzie! Niezależnie od tego, czy za kilka lat świat zostanie opanowany całkowicie przez komputery czy nawet roboty. Warto tutaj zastanowić się, czym tak naprawdę jest aktywność fizyczna - wychowanie fizyczne? Wielu znakomitych teoretyków związanych z literaturą przedmiotu poruszało owe zagadnienie w swoich pracach czy publikacjach, ale myślę, że jeszcze wszystko w tej kwestii nie zostało powiedziane i napisane.

Na zajęciach wychowania fizycznego oprócz realizacji programu nauczania należy kierować się według trzech założonych celów edukacyjnych:

Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów
Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

W kl. I-III (w I etapie kształcenia)  wychowanie fizyczne obejmuje 3 godz. tygodniowo. Dzieci poprzez gry i zabawy  poznają świat ruchu: zaczynając od biegu, skoku, rzutu, zabawy z piłką do ćwiczeń złożonych jak taniec czy ćwiczenia gimnastyczne.

W II etapie nauki (kl. IV- VI) wychowanie fizyczne obejmuje 4 godz. lekcyjne.  Czwarta godzina w naszej szkole realizowana jest w formie zajęć pozalekcyjnych. Taka forma realizacji zajęć daje uczniom wiele korzyści:

-większe możliwości organizowania zajęć w zakresie korekty wad postawy;
-wyrabianie nawyku czynnego wypoczynku poprzez ruch, rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportowymi ( wyjazdy na ,,Moje Boisko Orlik”, czy rajdy piesze i rowerem);
-możliwość wprowadzania innych dyscyplin sportowych: nauki pływania czy jazdy na łyżwach;
- wydłużenie czasu pobytu uczniów w szkole, większy udział dzieci w rozgrywkach i zawodach sportowych.

Uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy sportowe na szczeblu gminnym i powiatowym:   

- XI Turniej piłki nożnej „ Z Podwórka na Stadion o  Puchar Tymbarku” mistrzostwa polski
- I Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kat. chłopcy 2000-2001r. (II miejsce) 18.09.2010r.
- Halowa piłka nożna chłopców - Gąbin 2010r.
- II Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kat. chłopcy 2000-2001r (II miejsce)13.09.2011r.
- III Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kat. dziewcząt 2000-2001r (II miejsce);
- Mini koszykówka dziewcząt (3miejsce - powiaty) Słupno 19.12.2011r.
- Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców – Słubice 16.01.2012r.
- Mini piłka ręczna chłopców (III miejsce) - Dobrzyków 15.03.2012r
- Mini siatkówka dziewcząt - Gąbin luty 2012r (III miejsce)
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin podczas Dni Gąbina 2012 w kat.chłopców
- Bieg Uliczny o Puchar Miasta i Gminy Gąbin podczas Dni Gąbina 2012 (Natalia Michalak III miejsce)
- „Bieg Niepodległości”- Gąbin 2011r
- IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kat. dziewcząt – 12.09.2013r (I miejsce);
- IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kat. chłopców – 12.09.2014r (II miejsce)
- V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kat. dziewcząt – 2014r (I miejsce);
- V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska w kat. chłopców – 2014r (I miejsce)
- Bieg Uliczny o Puchar Miasta i Gminy Gąbin podczas Dni Gąbina 2015r (Izabela Stasiak I miejsce, Rafał Sumiński V miejsce)
- Mini siatkówka chłopców - Gąbin 2015r (II miejsce)
- Turniej Orlika o Puchar Premiera RP w kat. chłopców – 2015r (III miejsce)

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
W ramach integracji i promocji szkoły organizowany jest cyklicznie co roku „Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły w Nowym Grabiu”.
  Biorą w nim udział mieszkańcy Nowego Grabia i okolic, nasi absolwenci, rodzice i osoby niezwiązane z naszą placówką. Mecz rozegrano w kategorii mężczyzn.
Turniej przebiega w zdrowej, sportowej atmosferze na wysokim poziomie technicznym, do którego niewątpliwie przyczynia się bardzo dobre przygotowanie uczestników. Podczas zawodów można zaobserwować duże zaangażowanie zawodników - co bardzo cieszy organizatorów - oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.

Po długotrwałych zmaganiach wyłoniono zwycięzców:

22.02.2013r
I miejsce    Bartosz Chyra
II miejsce   Piotr Lendzion
III miejsce  Mariusz Robak

07.03.2014r

Kategoria mężczyzn:

I miejsce    Puternicki Michał
II miejsce   Bartosz Chyra
III miejsce  Mariusz Robak

Kategoria kobiet:
I miejsce    Józwiak Marzena
II miejsce   Sztandur Maria
III miejsce Ziółkowska Eugenia

06.03.2015r
I miejsce     Puternicki Michał
II miejsce    Lendzion Piotr
III miejsce  Robak Mariusz 

11.03.2016r
I miejsce     Chyra Bartosz
II miejsce    Lendzion Piotr
III miejsce   Kiełbasa Łukasz

GALERIA ZDJĘĆ