ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 2016/2017

L.p.

Rodzaj zajęć

Klasa

Dzień tygodnia

Prowadzący

1.

Koło matematyczne "Klub Młodego Matematyka"

IV-V

środa

R. Tarka

2.

Koło jęz. angielskiego

IV-V

środa

A. Sarzała

3.

Koło młodego podróżnika

I

poniedziałek

U.Wichrowska

4.

Zajęcia korekcyjne

I-III

piątek

B. Drzymała

5.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 j. polski

IV-VI

wtorek

E. Ziółkowska

6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze III

wtorek

D. Czajkowska
7.

Logopedia

I

III

0

wtorek

czwartek

M. Łyzińska

8. Gry i zabawy ruchowe III środa Ł. Zawadzki
9. Zajęcia taneczne - taniec nowoczesny II-V poniedziałek A. Fabiszewska
10. SKS II-IV

wtorek

czwartek

piątek

Ł. Zawadzki