Rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników do klasy II

Edukacja wczesnoszkolna - "Nasza szkoła" - M. Lorek, M. Zatorska, wyd. MEN, "Nasza szkoła- matematyka" - A. Ludwa, M. Lorek - wyd. MEN

Język angielski - "Young Treetops 2" - Sarah M.Howell, Lisz Icester Dodgson, wyd. Oxford

Religia - "Kochamy Pana Jezusa" - podręcznik i ćwiczenie, autor: A. Krasiński, wyd. Płocki Instytut Wydawniczy

 Podręczniki zostały zakupione przez szkołę w ramacji dotacji MEN