WYDARZENIE

TERMIN

PRZEWIDYWANE EFEKTY DLA UCZNIA

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września

Uczniowie rozumieją i utożsamiają się z tradycjami szkolnymi.

Maja szacunek dla sztandaru szkoły i symboli narodowych.

Dzień Edukacji Narodowej

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

14 października

Znają zasługi Komisji  Edukacji Narodowej dla edukacji, szanują pracę ludzi oświaty.

Rozumieją symbolikę i powinności wynikające ze ślubowania. Uczą się poszanowania dla tradycji szkoły. 

Pasowanie uczniów klasy II na czytelnika biblioteki szkolnej

wrzesień/

październik

Uczniowie uczą się korzystania z księgozbioru bibliotecznego, szacunku dla książki i wartości z niej płynących.

Piknik „Pieczonego ziemniaka”

wrzesień/ październik

Integracja ze środowiskiem lokalnym. Kultywowanie tradycji lokalnych.

Święto Odzyskania Niepodległości

11 listopada

Znają polskie tradycje niepodległościowe. Rozumieją wagę kultywowania tradycji narodowych.

Andrzejki

listopad

Integracja uczniów, kultywowanie tradycji.

Mikołajki

6 grudnia

Integracja zespołów klasowych.

Wigilia/ Jasełka

20 grudnia

Integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym. Kultywowanie tradycji religijnych. Znają, szanują i kultywują polskie tradycje. Rozumieją symbolikę świąt Bożego Narodzenia.

Choinka szkolna/ bal karnawałowy

styczeń

Uczniowie współdziałają w grupie, wykazują zachowania,  postawy aprobowane społecznie.

Dzień babci i dziadka

styczeń

Integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym. Poszanowanie osób starszych.

Walentynki

luty

Integracja zespołów klasowych i osób starszych. Umiejętność okazywania sobie pozytywnych uczuć.

Dzień Kobiet

8 marca

Rozumieją i kultywują tradycje, wyrażają szacunek do kobiet.

Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca

 Kultywują tradycje wiosenne. Włączają się w życie szkoły, integrują się. 

Warsztaty wielkanocne

marzec

Kultywowanie tradycji wielkanocnych. Poszanowanie symboli i wartości religijnych.

Dzień Ziemi

kwiecień

Integracja zespołu szkolnego w poszanowaniu przyrody.

Zachowania proekologiczne.

Rocznica Uchwalenia konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej

3 maja

Znają historię polskiej drogi do demokracji. Mają szacunek dla historii Polski i symboli narodowych. Kultywują pamięć o wydarzeniach 3 maja 1791r. 

Dzień Patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego

maj

Znają historię patrona szkoły. Mają szacunek dla historii Polsk związanej z patronem. Kultywują pamięć o Marszałku Józefie Piłsudskim. 

Dzień Rodziny

 maj/

czerwiec

Integracja społeczności szkolnej z społecznością lokalną. Umacniają uczucie miłości do rodziców.

Dzień Dziecka

Czerwiec

Uczestniczą w imprezach sportowo - rekreacyjnych i zabawach, prezentują własne pomysły i zainteresowania.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Czerwiec

Rozumieją i utożsamiają się z tradycjami szkolnymi.