Zapraszamy do naszej szkoły!🧑‍🏫🧑‍🏫

Właśnie rusza rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z Zarządzeniem Pana Burmistrza składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od 14 lutego do 6 marca 2024 r., a w postępowaniu uzupełniającym od 12 kwietnia do 27 sierpnia 2024. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły. Na razie przyjmujemy wnioski do klasy pierwszej. Czysty formularz można pobrać ze strony szkoły lub z sekretariatu 👩‍💻👩‍💻

ZAPRASZAMY

https://drive.google.com/drive/folders/1snbMwKGYVtvZW1kWVarsH0Jn6WAWhGNV?usp=sharing