Tradycyjnie przed feriami, oprócz pogadanek w klasach, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji. Funkcjonariusze przypomnieli nam zasady bezpieczenstwa podczas zabaw zimowych, pobytów w domu oraz podczas wyjazdów. Przypomnieli nam równiez co to jest cyberprzemoc oraz zasady korzystania z zasobów internetowych.