Statut Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu jest nadawany i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. 

Statut został znowelizowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły uchwałą nr 1 z dnia 25.08.2015r. 

Jest to ujednolicony tekst Statutu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu z mocą obowiązującą od 01.09.2015r

plik do pobrania  STATUT SZKOŁY