Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017

Opiekun – p. Łukasz Zawadzki

Przewodnicząca: Natalia Ziółkowska, kl. VI

Zastępca: Wiktoria Obidowska, kl. V

Sekretarz: Zuzanna Zaleska, kl IV

Członek: Nadia Cichocka, kl. VI

Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania prawa oświatowego.
W szkole jest reprezentantem uczniów wobec Rady Pedagogicznej, czuwa nad respektowaniem praw, ale i obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem - najważniejszym dokumentem w naszej placówce.

Samorząd Uczniowski jest głównym organizatorem imprez szkolnych. Współdziałamy z nauczycielami realizując plan imprez szkolnych. Organizujemy czas wolny podczas przerw. Jesteśmy przedstawicielami na państwowych i kościelnych uroczystościach gminnych. Pomagamy koleżankom i kolegom w nauce. Włączamy się w akcje charytatywne. W szkole jesteśmy prawdziwymi gospodarzami i cieszymy się, że nasz głos jest bardzo ważny.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego