NAZWISKO I IMIĘPRZEDMIOT
ARTIOMOW BARBARA przyroda, oligofrenopedagogika
CZAJKOWSKA DOROTA edukacja wczesnoszkolna, informatyka,
biblioteka,
CHOJNACKA PAULINA edukacja przedszkolna,terapia pedagogiczna,
DRZYMAŁA BEATA  edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjne, plastyka, biblioteka
ŁYZIŃSKA MAGDALENA edukacja przedszkolna, logopedia
M.MAHLIK/W.KAMIŃSKA geografia,
MALESA BEATA religia, WDŻ
NOWAKOWSKA EWELINA muzyka
OSTROWSKI RAFAŁ edukacja wczesnoszkolna, świetlica,
RZEPECKA KATARZYNA matematyka
SARZAŁA AGNIESZKA  język angielski, technika,
TARKA RENATA matematyka, informatyka,
oligofrenopedagogika, biblioteka
WICHROWSKA URSZULA język polski,
ZACHAJ JOANNA chemia , fizyka,
ZAWADZKI ŁUKASZ wychowanie fizyczne
ZDUNKIEWICZ MONIKA religia
ZIÓŁKOWSKA EMILIA język niemiecki
ZIÓŁKOWSKA EUGENIA  historia