Uczniowie naszej szkoły tak polubili Słodziaki, że mimo zakończenia części konkursowej nadal uwielbiają z nimi pracować. Uczniowie klasy drugiej wykonali w grupach „Jesienną Polanę Słodziaków” używając do tego prawdziwych liści oraz postaci Słodziaków narysowanych przez koleżankę z klasy ósmej Natalkę Ziółkowską.

Natomiast grupa 5-6-latków z oddziału przedszkolnego wykonała piękne jesienne polany wykorzystując kolorowe liście i naklejki Słodziaków. Dziewczynki wykonały również cudne sukienki Pani Jesieni tańczącej do podmuchów jesiennego wiatru 😊

opracowanie Emilia Ziółkowska

Dnia 26 października 2018r. grupa przedszkolna 5-6 latki oraz kl. I-III wybrały się wraz z opiekunami do nowo otwartej sali FIKOŁKI w Płocku. Znajdują się tu rozbudowane konstrukcje zabawowe wyposażone m.in.w labirynt z przeszkodami, różne zjeżdżalnie, tyrolkę, basen z piłkami Można również uczestniczyć w różnorodnych warsztatach. Nasi uczniowie mieli możliwość 1,5 godzinnej zabawy. Było wesoło i bezpiecznie.

 opracowanie D.Czajkowska

EUROPEAN COMMISSION

Brussels, 17.1.2018

COM(2018) 24 final

2018/0008 (NLE)

Tło i cele

 • Każdy ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie w celu utrzymania i nabywania umiejętności, które pozwolą mu w pełni uczestniczyć w życiu społeczeństwa i skutecznie radzić sobie ze zmianami na rynku pracy.
 • Każdy ma prawo do terminowego i dostosowanego do potrzeb wsparcia na rzecz poprawy perspektyw zatrudnienia lub prowadzenia działalności na własny rachunek. Obejmuje to prawo do otrzymania wsparcia w poszukiwaniu pracy, szkoleniu się i zmianie kwalifikacji zawodowych.

Te zasady zdefiniowano w Europejskim filarze praw socjalnych

Kompetencje kluczowe wg UE

Kompetencje są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw, przy czym:

 1. a) wiedza składa się z faktów i liczb, koncepcji, idei i teorii, które są już ugruntowane i pomagają zrozumieć określoną dziedzinę lub zagadnienie;
 2. b) umiejętności definiuje się jako zdolność i możliwość realizacji procesów i korzystania  z istniejącej wiedzy do osiągania wyników;
 3. c) postawy opisują usposobienie i sposoby myślenia służące działaniu lub reagowaniu na idee, osoby lub sytuacje.

Osiem kompetencji kluczowych

 1. kompetencje w zakresie czytania i pisania;
 2. kompetencje językowe;
 3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;
 4. kompetencje cyfrowe;
 5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 6. kompetencje obywatelskie;
 7. kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;
 8. kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

16 października odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie poprzez montaż słowno – muzyczny wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom oraz pracownikom obsługi za trud włożony w wychowanie, za cierpliwe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy, za pomocne dłonie, za gorące serca. Wspólnie spędzone chwile były miłym upominkiem nie tylko dla grona pedagogicznego i pracowników, ale także dla przybyłych gości. Uroczystość przygotowały: p. A. Sarzała, p. Ż. Dymek i p. U. Wichrowska.

Opracowanie: U. Wichrowska

Dnia 11 października kl. I-IV wraz wychowawcami wybrały się na wycieczkę. Pierwszym etapem była kopalnia soli w Kłodawie. Ubrani w górnicze kaski wysłuchaliśmy z ciekawością Pana przewodnika, który opowiedział nam o powstania złóż soli w Kłodawie oraz ich wykorzystaniu i zastosowaniu. Zjazd windą z prędkością 6m/s pozostawił  niezapomniane wrażenia.

Uczniowie klas 1-3 naszej szkoły biorą udział w akcji Szkolne Przygody Gangu Słodziaków organizowanej przy współpracy sieci znanego sklepu. Projekt ma na celu zachęcenie dzieci do czytania. W ramach projektu w naszej szkole w młodszych klasach odbyły się lekcje na podstawie przygód „Gangu Słodziaków” Renaty Piątkowskiej. Dzieci bawiąc się poznawały różne zachowania, postawy, utrwalały pisownię nazw własnych, a przede wszystkim z zaciekawieniem słuchały lub same czytały o przygodach leśnych zwierząt.

27 września odbyła się całodniowa wycieczka do Warszawy. Wizytę w stolicy rozpoczęliśmy od zwiedzania Starego Miasta z przewodnikiem. Następnie pełni sportowego zapału wyhasaliśmy się w „Hangarze 646”. Kolejny punkt programu to Centrum Nauki Kopernik, które nas zainspirowało w poznawaniu i zrozumieniu świata. Było coś dla oka, coś dla ciała, coś dla umysłu i na koniec coś dla żołądka – wizyta w McDonaldzie.