Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.
KPZ.576.9.2020.BF
Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach
i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę
o objęcie szczególną troską Państwa dzieci.

Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Warszawa, dn. 12 marca 2020 r.
KPZ.576.9.2020.BF
Drodzy Uczniowie,
mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w szkołach,
związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, proszę Was o zachowanie w tym czasie
szczególnej ostrożności.
Wyjątkowo ważne jest zadbanie o higienę osobistą oraz o pozostanie w miejscu
zamieszkania. Apeluję, nie korzystajcie w tym czasie z miejsc użyteczności publicznej,
w których występują duże skupiska ludzi np.: centra handlowe, miejsca rozrywki, środki
komunikacji, place zabaw. Zaplanowane spotkania towarzyskie odłóżcie na inny termin.
Zawieszenie zajęć w szkołach nie może być traktowane jako okres ferii. Wykorzystajcie czas
wolny od zajęć w szkole do samodzielnej pracy w domu. Materiały przekazane przez
nauczycieli niech służą Wam do rozwijania zainteresowań, utrwalania wiedzy, przygotowania
do egzaminów. Swoją aktywność zaplanujcie racjonalnie tak, aby dawała również przestrzeń
do rozwoju indywidualnych pasji.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

We wtorek 3 marca uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w X Powiatowym Konkursie Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii organizowanym przez Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Męska drużyna w składzie: Daniel Łasiak, Eryk Podkowski i Bartosz Budzyński i tym razem stanęła na podium. Panowie wywalczyli trzecie miejsce w kategorii szkół podstawowych. Chłopcy przygotowywali się do konkursu pod czujnym okiem nauczycielki języka niemieckiego Pani Emilii Ziółkowskiej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 😊

opr.E.Ziółkowska

9 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie Kolędników misyjnych, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Wraz z Panią Moniką Zdunkiewicz i Panią Beatą Malesą udali się do Płocka. Dzieci zwiedzały wystawę misyjną w Muzeum Diecezjalnym, a o godzinie 10.00 uczestniczyły we Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. bp Mirosława Milewskiego, gdzie Słowo Boże wygłosił ks. Kamil Kowalski, przygotowujący się do wyjazdu na misje w Zambii.

16 stycznia 2020 roku mali artyści - współtwórcy tegorocznych Jasełek, pod opieką Pani Moniki Zdunkiewicz i Pani Doroty Czajkowskiej gościli w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. Na widowni zasiedli mieszkańcy w/w domu oraz pracownicy. Występ został nagrodzony gromkimi brawami, a jako wyraz wdzięczności za umilenie czasu, dzieci otrzymały upominek od dyrekcji i pracowników DPS- w postaci piłek i badmintona.

W dniach od 5 do 19 grudnia 2019 r. Szkolny Klub Wolontariatu przeprowadził akcję „Świąteczna Paczka” w ramach, której wolontariusze naszej szkoły zbierali dary żywność, słodycze i chemię gospodarczą na rzecz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie.

20 grudnia dary zostały przekazane przez wolontariuszy i opiekuna SKW Panią Monikę Zdunkiewicz oraz Panią Dorotę Czajkowską do Ośrodka w Mocarzewie

opr.M.Zdunkiewicz