„Bądź pozdrowiony, Gościu nasz,

W radosne progi nasze wejdź,

My zapalimy zamiast lamp

Szczęśliwe ognie naszych serc”

Pieśnią tą  powitaliśmy 2 października Ekscelencję Biskupa Mirosława Milewskiego w progach naszej szkoły.

Dzieci przygotowane pod kierunkiem p. B. Malesy i p. M. Zdunkiewicz zaprezentowały program słowno-muzyczny na temat św. Jana Pawła II. Po zakończeniu części artystycznej głos zabrał ksiądz biskup, który nawiązując od razu ze wszystkimi wspaniały kontakt, skierował do nas naukę. Na pewno wszyscy zapamiętamy, że każdy z nas może stać się pięknym człowiekiem, jeśli wyrzeknie się grzechu i będzie żył w prawdzie. Wizyta księdza biskupa Mirosława Milewskiego na długo zapadnie w naszej pamięci. Były to podniosłe, wzruszające, ale też pełne serdeczności chwile.

Opracowanie: U. Wichrowska