W dniach od 5 do 19 grudnia 2019 r. Szkolny Klub Wolontariatu przeprowadził akcję „Świąteczna Paczka” w ramach, której wolontariusze naszej szkoły zbierali dary żywność, słodycze i chemię gospodarczą na rzecz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie.

20 grudnia dary zostały przekazane przez wolontariuszy i opiekuna SKW Panią Monikę Zdunkiewicz oraz Panią Dorotę Czajkowską do Ośrodka w Mocarzewie

opr.M.Zdunkiewicz