10 października  specjalistka od spraw popularyzacj Archiwum Państwowego w Płocku  p. Magdalena Młodziejewska przeprowadziła cykl warsztatów i zajęć dla uczniów klas od I do VIII ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu👨‍🎓📚📖 Młodzi adepci poznali arkana pracy archiwalnej i znaczenie dokumentów historycznych 📜📃 spróbowali kaligrafii przy pomocy stalówki🖋✒️ i pisania na maszynie📇 Dziękujemy za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę😁

Wszystkie reakcje:

1717