Dnia 26 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru oraz powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Dokładnie o godzinie 10.30 po usłyszeniu sygnału alarmowego,  wszyscy znajdujący się w budynku szkoły, zachowując zasady bezpieczeństwa sprawnie go opuścili oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i udali się na miejsce zbiórki.Takie ćwiczenia mają zarówno przygotować dzieci by sprawnie i bez paniki mogły się ewakuować ze strefy zagrożenia w przypadku realnego zdarzenia, jak i strażaków by mogli być gotowi do ewakuacji dzieci i posiadali wiedzę na temat budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu.