Być w gronie najlepszych stypendystów z Mazowsza – wielki zaszczyt i wyróżnienie.

 

Gabriel Rutkowski – uczeń Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu – otrzymał stypendium w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2020/2021”. W mijającym roku szkolnym chłopiec skupił się głównie na rozwoju kompetencji kluczowych porozumiewania się w języku angielskim oraz wykorzystania technologii informatycznych. Dzięki stypendium wzbogacił swój warsztat pracy w zakresie programowania i języka obcego. Poza tym kontynuował poszerzanie wiedzy historycznej, uzyskał tytuł laureata w XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego oraz religijnej – laureat XXVII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Klasę siódmą zakończył z licznymi wyróżnieniami i nagrodami oraz średnią ocen 5,86. Gabryś rozwija swoją wiedzę z różnych dziedzin, ale także znajduje czas na sport w towarzystwie rówieśników - piłkę nożną i jazdę na rowerze.

Najlepsza inwestycja w człowieka przynosi wielkie korzyści dla ucznia oraz całej społeczności szkolnej.

Życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun stypendysty

Urszula Wichrowska