17 maja obchodziliśmy coroczne święto naszego patrona Józefa Piłsudskiego, w 84. rocznicę śmierci Marszałka. Uroczystość rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem – głazem. Część artystyczna odbyła się w Sali Kameralnej przy ul. Kościuszki w Gąbinie. W czasie inscenizacji przybliżono postać Piłsudskiego jako polityka, jak również męża i ojca. Jesteśmy świadomi, że te obchody mają na celu przybliżyć postać Marszałka, ale także przekazywać wartości patriotyczne.

Dziękujemy wszystkim za uczestniczenie w naszej ważnej uroczystości.

Opracowanie: U. Wichrowska