Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu

informuje, iż uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się

2 września 2019r. o godz. 9.00