Ekologia to jeden z najbardziej wiodących problemów XXI wieku, gdyż dla każdego człowieka nie ma ważniejszej rzeczy od środowiska, które nas otacza, w którym żyje i bez którego na pewno by nie przetrwał. Problematyka ekologiczna stanowi czołowy element procesu wychowawczo-dydaktycznego w szkole. Uczniowie naszej szkoły mogą dodatkowo wzbogacać swoją wiedzę w tym zakresie na zajęciach działającego w szkole pod kierunkiem p. Beaty Drzymała Klubu Młodego Ekologa.

Praca tej organizacji oparta jest na Programie Edukacji Ekologicznej, którego założeniem ogólnym jest propagowanie wśród całej społeczności szkolnej i w lokalnym środowisku zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska. Misją programu jest wykształcenie u uczniów świadomości, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za obecny
i przyszły stan środowiska naturalnego.

Ogólne cele kształcenia:

 • skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną,
 • rozwijanie wrażliwości wobec przyrody (miłości do przyrody, troskliwości wobec organizmów żywych, chęci ich ochrony i pielęgnacji),
 • zdobywanie wiedzy poprzez podjęcie konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
 • kształcenie emocjonalnej więzi z lokalnym środowiskiem,
 • utrwalenie humanitarnej postawy wobec zwierząt.

Cele szczegółowe:

 • dostrzeganie przyrodniczych walorów lokalnego środowiska,
 • nabywanie umiejętności obserwacji lasu, jako ekosystemu oraz zmian w nim zachodzących pod wpływem działalności człowieka,
 • poznanie podstawowych gatunków roślin występujących w poszczególnych warstwach lasu, umiejętne rozpoznawanie gatunków drzew,
 • znajomość zagrożeń dla lasu,
 • znajomość różnorodnych funkcji lasu,
 • dostrzeganie wpływu pracy leśników na ochronę lasów i odnoszenie się z szacunkiem do zawodu leśnika,
 • rozpoznawanie i nazywanie gatunków zwierząt leśnych i rozumienie potrzeby ich dokarmiania,
 • podejmowanie konkretnych działań na rzecz ochrony przyrody.

Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej odbywa się bardzo często poza szkołą. Uczniowie kilkakrotnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez leśników w Izbie Przyrodniczo – Leśnej w Nadleśnictwie Łąck, a także na wyjazdach na Zielone Szkoły w Sendeniu, Goreniu Dużym, Suchym Dębie (koło Gdańska) oraz na wycieczkach w Górach Świętokrzyskich i nad morzem (trasa Międzyzdroje – Świnoujście). Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia i porównania walorów przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Wolińskiego Parku Narodowego. Zwiedzili Muzeum Przyrodniczo – Leśne na Świętym Krzyżu i zobaczyli najsłynniejszy w Polsce Pomnik Przyrody – Dąb Bartek.
Uczniowie corocznie włączają się w akcje sprzątania świata, sadzenia lasu i dokarmiania ptaków zimą. Obchodzą Dzień Zwierząt, Dni Lasu i Zadrzewień, a szczególną uwagę poświęcają Dniu Ziemi. Zazwyczaj organizują w tym dniu różnego rodzaju występy artystyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy i kiermasze, przyciągające do szkoły całą lokalną społeczność. Dzięki pracy młodych ekologów szkoła uzyskała Certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku. Od lat biorą też udział w kolejnych edycjach konkursu Porządkujemy i Odnawiamy Las odbywającego się pod patronatem Tygodnika Płockiego. Realizacja różnych kategorii tego konkursu bardzo integruje całą społeczność szkolną.

Realizacja programu, jak i większość działań praktycznych w terenie odbywa się pod czujnym okiem leśniczego Leśnictwa Gąbin pana Macieja Krzemińskiego. Aktualnie młodzi ekolodzy przystąpili do projektu Lasy Dla Zrównoważonego Rozwoju, który realizuje z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

GALERIA ZDJĘĆ