10 kwietnia w środę odbyły się w naszej szkole przesłuchania kandydatów do XLI edycji konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży „Pięknie być człowiekiem”. Do konkursu przystąpiło 7 uczniów z klas I-III i 12 osób z klas IV-VI. Uczestnicy byli oceniani przez komisję konkursową, w składzie:

- Julia Duda – przewodnicząca samorządu uczniowskiego,

- Filip Jędrzej Czekaj – aktor z grupy teatralnej Per Se Mariusza Pogonowskiego,

- Pani Dorota Czajkowska w kategorii klas I-III – nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego,

- Pani Renata Tarka w kategorii klas IV-VI – nauczycielka matematyki,

Jury brało pod uwagę następujące kryteria:

- Dobór tekstu i interpretacja (ujęcie tematu, treść adekwatna do wieku uczestnika);

- Kultura słowa (opanowanie pamięciowe, dykcja, interpunkcja);

- Wrażenie ogólne (postawa na scenie, opanowanie tremy).

Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom swoich umiejętności, a jury przyznało w każdej kategorii następujące nagrody:

Klasy I-III:

I miejsce – Nadia Kiełbasa kl.II

II miejsce – Zofia Zielińska kl.I

III miejsce - Zuzanna Znajewska kl.I;

Klasy IV-VI:

I miejsce – Maja Lendzion kl.V

II miejsce – Mateusz Florkiewicz kl.V

III miejsce – Natalia Lendzion kl.V.

Do konkursu uczniów przygotowały: p. Dorota Czajkowska, p. Magdalena Stasiak, p. Urszula Wichrowska i p. Emilia Ziółkowska.

Zwycięzcy będą reprezentować naszą szkołę na gminnym etapie konkursu 25 kwietnia w Gąbinie.

opr. E Ziółkowska